Bij Noor
Coaching & advies 

Privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ben ik, Noor Huijboom, eigenaresse van Bij Noor coaching & advies, gevestigd in Hoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75586614.

Persoonsgegevens

De contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) gebruik ik voor mijn praktijk en deze houd ik ook privé. Ik gebruik deze om contact met je te houden over het traject wat wij samen starten, ik als Noor van Bij Noor coaching & advies en jullie als cliënt van Bij Noor coaching & advies.

Ik vraag alleen naar je contactgegevens nadat jullie (kind en beide ouders*) akkoord hebben gegeven om een samenwerking aan te gaan. Zie je er na een oriëntatie vanaf dan respecteer ik dit. Ik zal de gegevens dan uit mijn systeem verwijderen.

Verwerken persoonsgegevens 

Mochten wij een samenwerking aan gaan (om welke dienst dit dan ook gaat van Bij Noor coaching en advies) dan vraag ik je om meer gegevens. Ik doe dit via een inschrijf-formulier of tijdens het intake gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij in vertrouwen. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. Mocht het nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jouw* kind doorgeef dan is dat uiteraard alleen met jullie (kind en beide ouders) toestemming.

Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik de gegevens bescherm. Op internet bewaar ik geen informatie van clienten. Alles wat via WhatsApp, Facebook Messenger of Instagram privé-berichten wordt gedeeld blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten als gebruikers van deze diensten. Dit geldt ook voor mijn mailbox, alleen ik heb hier toegang toe gezien mijn lap top beveiligd is met een wachtwoord. Al mijn toestellen, zoals mijn telefoon, tablet en lap-top zijn beveiligd met een wachtwoord/code.

Mijn site www.bij-noor.nl is een etalage, alleen voor eenzijdig verkeer. Het is bedoeld voor het verspreiden van informatie. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar geen gegevens op. Ik ben bij een van de betrouwbaarste servers die er zijn en vertrouw op de bescherming van de gegevens.

Niet digitale gegevens 

Ik houd een papieren dossier bij. Hierin staan notities van sessies en/of bewaar iets wat je bij mij hebt gemaakt. Ik bewaar dat in een afgesloten kast. 

Er mag op worden vertrouwd dat ik geen persoonlijke gegevens deel met anderen zonder de toestemming van jullie (kind en beide ouders). Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. 

Termijnen waarop ik gegevens bewaar 

Ik zal de gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Verder zal ik gegevens van jouw kind (in de vorm van het papieren dossier) zo’n 5 jaar bewaren. Voor het geval jouw kind nog eens terugkomt voor mijn coaching of andere diensten van Bij Noor coaching & advies .

Jouw rechten  

Ik respecteer jullie (kind en beide ouders) privacy vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om eigen gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen hebben jullie altijd. Neem hiervoor contact met mij op.

 

* voor zijn kan ook haar worden gelezen / voor hij kan ook zij worden gelezen / voor ouder(s) kan ook verzorger(s) worden   gelezen / voor jou(w) kan ook jullie worden gelezen.

 
E-mailen
Instagram